Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Skovkirkegård

Bestemmelser vedrørende:
Afd. Skovkirkegård, SKG.

Anlægget henligger i højt, uklippet græs med en klippet gangsti. Træer af arter af spidsløn, eg, prydkirsebær, paradisæble står som overstandere.

  1. Urnegrave er 1,5 m i bredden og 1,5 m. i længden. Der kan nedsættes op til 2 urner. Kistegrave er 1,5 m i bredden og 3 m i længden per kiste, og nedsættes i afdelingens østligste række, nr. 000 til 000.

  2. Fredningstiden for urnegrave 10 år, kistegrave 30 år, hvorefter graven kan fornyes.

  3. Erhvervelse sker efter den til enhver tid gældende takst.

  4. Vedligeholdelsen af graven er obligatorisk og udføres efter den til enhver tid gældende takst. Ved oprettelsen af gravstedet betales for vedligeholdelse i mindst 10 år eller 30 år – svarende til fredningsperioden.

  5. Mindestenen skal være opretstående natursten uden bagstøtte, maks. 60 cm. i højden og 60 cm. i bredden og med indhugget inskription.

  6. Forsvindingsvase i granit eller metal til blomster må nedgraves – op til 2 stk. per gravsted. Løgvækster som vintergæk, erantis, narcisser o.l. må plantes ved mindestenen, men ikke en- eller flerårige vækster. Der må ikke pyntes med gran- eller fyropsætning.

  7. Gravstedets indehaver må selv i rette tid forny retten til gravstedet, om dette ønskes. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården, som herefter disponerer over gravstedet.