Struer Sangkraftcenter

Struer Sangkraftcenter er en målrettet satsning, som skal udvikle og opbygge et ambitiøst kormiljø i Struer Kommune.Der er tale en bred indsats rettet mod børn og unge, som skal sikre, at vi også i fremtiden har et stærkt kormiljø. Vi tror på, at sang og musik er et middel til at fremme læring, kreativitet, aktivitet, fordybelse, motorik, evnen til at indgå i fællesskaber, trivsel, oplevelser og virkelyst hos børn og unge.

Struer Sangkraftcenter ønsker, at alle borgere i kommunen har mulighed for at deltage i arrangementer, hvor fællessang er i fokus (fx korstævner og workshops).
Læs mere om Sangkrafcenter her: https://lydensby.dk/struer-sangkraftcenter/