Inventar i kirken

Restaurering i perioden 1970-1985

Restaurering i perioden 1970-1985

Struer Kirke gennemgik en omfattende restaurering i perioden 1970 – 1985. Kirkens kor fik et nyt udseende. Den væsentligste modernisering var et nyt alterparti og isættelse af to glasmosaikruder i kirkens kor. Korudsmykningen stod kunstnerparret Paul Høm og Lisbeth Munch-Petersen for.

Glasmalerierne

Glasmalerierne

Glasmalerierne er udført af Hans Jørgen Sorth, Rø Bornholm.

Hver rude er opdelt i seks felter adskilt af smalle borter med farvede glasstykker. Ansigtstræk, hænder og dragtfolder er malet på i sort farve, som er smeltet ned i glasset ved brændingen.

Ruden til venstre for korset er holdt i rødlige, varme farver og viser øverst Marias Bebudelse, hvor englen Gabriel knæler med udbredte vinger og rækker højre hånd frem til hilsen. Jomfru Maria viger forskrækket tilbage og slår afværgende ud med hånden.

I midten sidder Maria med Jesusbarnet i en solglorie, flankeret af to personer.

Nederst ses Jesu indtog i Jerusalem. Jesus sidder på et æsel og hyldes af en stor folkeskare, der breder deres kapper ud og vifter med palmegrene.

Glasmalerierne

Ruden til højre for korset er holdt i kølige blå farver. Øverst er de fire evangelistsymboler anbragt i en halvkreds. Mennesket symboliserer Mattæus. Løven er Markus. Oksen er Lukas og ørnen Johannes.

I den midterste del sidder den opstandne Kristus i en mandorla omgivet af Maria og Johannes, som begge var tilstede ved korsfæstelsen.

Nederst til venstre rækker Kristus hånden ned til et menneske, der hjælpes op af graven, og befries fra synd og død. Til højre ses gravenglen, som forkynder Kristi opstandelse for kvinderne.

Korset

Korset

På korets endevæg er placeret et kors, der har en højde på 3,60 m.Det er dækket af keramiske elementer, glaseret i forskellige farver. Korset skal forestille Livets Træ, hvor de vandrette arme bliver mørke og symboliserer lidelse og død, mens den øverste korsarm er opstandelsen, overvindelsen af døden. Hvor korsarmene mødes, er indsat en oval (mandorla), der symboliserer Helligånden. Rodknoldene nederst er et symbol på, at liv opstår af døde.

Døbefonten

Døbefonten

Døbefonten er fra 1891. Den er af granit, 89 cm høj, inspireret af egnens gamle fonte til hvis romanske former, der er føjet en arkadefrise under mundingsranden. Dåbsfadet er af messingagtig legering forsynet med indskriften ”Struer Kirke”. Dåbskanden blev skænket af Vestjysk Bank ved kirkens 110 års jubilæum i 2001.

Prædikestolen

Prædikestolen

Prædikestolen er fra 1891. Den er i enkel nyromansk stil med seks arkadefag og en firkoblet bæresøjle med terningkapitæler. Stolen står i blank eg med forgyldte kristne symboler i felterne.

Kirkebænkene

Kirkebænkene

Kirkebænkene i midterskibet er fra 1891. De øvrige er fra udvidelsen i 1924-25. To tværstillede stolerækker supplerer forrest i sideskibene. Langs væggene findes fortløbende bænke.

Kirkebænkene blev restaureret i 1980. De er alle udsmykket med Sankt Georgskorset.

Lysgloben

Lysgloben

Struer kirkes lysglobe er anskaffet i 2002. Der kan tændes et lys for en, man gerne vil sende en særlig tanke.

Kirkeskibet

Kirkeskibet

Struer kirkes skib, er en velbygget model af skonnerten ELONA. Det er bygget og skænket til kirken i1980 af sømand, Alfred Pedersen, Struer.