Kirkens klokker og klokkespil

Struer Kirkes oprindelig klokke fra 1891 blev udskiftet med fire nye klokker i 1970

Struer Kirkes oprindelig klokke fra 1891 blev udskiftet med fire nye klokker i 1970. Indvielsen fandt sted 31. maj 1970.

En stor del af pengene til de fire nye klokker blev skænket af søskendeparret Ejnar og Marie Bonne, Struer.

Indskriften på den oprindelige klokke var: "Ære være Gud i det højeste. Fred på Jorden og i menneskene Guds velbehagelighed".

Menighedsrådet ønskede at bevare denne indskrift på de nye klokker og valgte at fordele inskriptionen på de tre største klokker:

På klokke 1 står: "Ære være Gud i det højeste".

På klokke 2 står: "Fred på Jorden".

På klokke 3 står: "I mennesker Guds velbehag".

På klokke 4 valgte man et citat fra salmen "Klokken slår", nemlig ordene: "Aldrig forstummer Guds nådes pris".

Derudover står der på samtlige klokker på latin: "Struerske borgere gav mig og Eijsbouts gjorde mig til den Struerske kirke Anno 1970".

På dette tidspunkt regnede man med, at der senere skulle opsættes to store klokker. På den ene skulle stå: "Amen - Halleluja" og på den anden: "Tak". Dermed ville citatet fra Brandts salme være fuldendt, men senere blev den beslutning af pladshensyn ændret, fordi Struer Kirke modtog en testamentarisk pengegave fra Anna Katrine Kristine Nielsen, Struer til indkøb af otte klokkespils-klokker.

Disse klokker blev leveret og opsat i 2001

Disse klokker blev leveret og opsat i 2001 og nu var der basis for et klokkespil på i alt 12 klokker. Indvielsen af kirkens nye klokkespil fandt sted 13. januar 2002 ved festgudstjeneste i Struer Kirke ledet af provst Vagn Ove Høgild. Inskriptionen på de otte klokkespilsklokker blev: "Royal Eijsbouts gjorde mig til den Struerske Kirke Anno 2001"

I 2007 modtog Struer Kirke en testamentarisk pengegave fra boet efter Ruth Inge Rasmussen, Struer

I 2007 modtog Struer Kirke en testamentarisk pengegave fra boet efter Ruth Inge Rasmussen, Struer. Denne pengegave besluttede menighedsrådet at anvende til en supplerende klokke til kirkens klokkespil med baggrund i, at der var begrænsninger for, hvilke melodier klokkespillet kunne klare.

Påskedag 2011 blev den 13. klokke opsat. Menigheden sluttede talstærkt op til festgudstjenesten, hvilket altid giver salmesangen en fantastisk kraft. Gudstjenesten blev forestået af sognepræst Karen Togsverd Hansen og selve indvielsen af den nye klokkespilsklokke foregik efter gudstjenesten. Menighedsrådet inviterede på vin og kransekage på en solbeskinnet kirkeplads.

Kirkeværge Poul Andreæ holdt indvielsestalen og sagde blandt andet: Den anledning, der samler os, er, at Struer Kirke har modtaget en testamentarisk pengegave på kr. 66.000 efter afdøde Ruth Inge Rasmussen. Hun og hendes mand ligger begravet på Struer Kirkegård. I taknemlighed over gaven har menighedsrådet anbragt en blomsterhilsen på gravstedet her til påske.

2011 var jubilæumsår for Struer Kirke, som blev indviet i 1891 – altså blev kirken 120 år. "Det er en god anledning at markere en så stor og værdifuld gave", sagde kirkeværge Poul Andreæ i indvielsestalen.

Den 13. klokke hejstes op til lugen ved kirkens tårn. Også denne klokke er fremstillet hos klokkestøberiet Eijsbouts i Holland og installeret af Thubalka, Vejle.

I klokketårnet er opsat metalskilte, som fortæller, hvem giverne er.

Udvidelsen af klokkespillet gør det muligt at spille langt flere melodier end hidtil. Før havde organisten en g-dur-skala at arbejde med, men efter udvidelsen får han også en c-dur-skala.

I dag spiller klokkespillet melodier tre gange dagligt, nemlig kl. 8.30, 12.30 og 17.30. Melodierne vælges af organist Jørgen Kleon Jeppesen.

7.5.2016.