Menighedshuset

Struer Menighedshus blev indviet søndag den 18. august 2002

Struer Menighedshus blev indviet søndag den 18. august 2002. Menighedshuset erstattede et tidligere graverhus/ kirkekontor. Menighedsrådet fik mulighed for at erhverve grundareal helt ud mod Torvegade.

Menighedshus med kontor og kirke har adressen er Kirkegade 42, 7600 Struer.

Nybyggeriet indebar, at det bevaringsvarige graverhus måtte nedrives.

Nybyggeriet indebar, at det bevaringsvarige graverhus måtte nedrives. Det, at huset var bevaringsværdigt, gjorde det vanskeligt både at få befolkningen og Struer byråd til at gå hjertevarmt ind for idèen. Med én stemmes flertal gav byrådet tilladelse til nedrivning i 1999.

Arkitektfirmaet FN-tegnestuen, Struer og ingeniørfirmaet Rambøll, Skive satte lici-tationen i gang

Arkitektfirmaet FN-tegnestuen, Struer og ingeniørfirmaet Rambøll, Skive satte lici-tationen i gang. Byggeprisen forventedes at blive 12 mio kr. Pengene skulle komme fra frigørelse af 8 mio kr. til det oprindeligt påtænkte byggeri af Voldhøj kirke. Resten skulle lånes af stiftsmidler.

Menighedshuset skulle være både arbejdsplads for kirkens ansatte og lokaliteter til kirkens sognearbejde. Det indebar, at Menighedshuset blev bygget i 2 etager.

Mellem kirken og menighedshuset skulle der være plads til kirkekunst og mulighed for parkering

Mellem kirken og menighedshuset skulle der være plads til kirkekunst og mulighed for parkering. Bagved Menighedshuset skulle der være parkeringspladser. Det samlede anlæg heraf blev dyrere, end man først havde antaget, så arbejdet blev delt over en længere periode. Således blev kunstværket ”Livets træ” med springvand først indviet i 2012.Grundstenen til Menighedshuset og rejsegildet blev holdt den 15. august 2001. Daværende formand Tove Olsen svingede murerskeen med sikker hånd, da hun indmurede grundstensdokumentet. To konfirmander- Susanne Jensen og Jakob Øllegaard Hansen – tog første spadestik. De øvrige var: tidligere menighedsrådsformand Eigil Christensen, borgmester Leif Sørensen, formand for teknisk udvalg Leif Rønne, stiftsfuldmægtig Anders Nordbo, provst Vagn Ove Høgild og menighedsrådsformand Tove Olsen.

Biskop Karsten Nissen var prædikant ved indvielsen søndag den 18. august 2002. Den efterfølgende sammenkomst blev selvfølgelig holdt i det nyindviede Menig-hedshus.

Poul Andreæ, Kirkeværge.

November 2015