Kunst på kirkegården

Kunstværk: Kristus og Nikodemus.

Kunstværk: Kristus og Nikodemus.

Kunstner: Anton Dorph (1831-1914)

Opsat i Struer kirke som alterparti i 1891.

Flyttet til Struer Kirkegårdskapel i 1981 i koret over alteret

Evangeliet fortæller, at Nikodemus var en tvivler og farisæer, som kom til Jesus om natten. Alterbilledet viser Kristus og Nikodemus, der sidder fordybet i samtale i et mørkt rum med to højtsiddende arkadevinduer, adskilt af en søjle, hvor Kristi glorie er den eneste lyskilde. Kristus er iklædt en rød kjortel og en blå kappe og har venstre hånd løftet i en talende gestus, som giver dybde. Han sidder med højre fod på en skammel og højre hånd hvilende på knæet. Nikodemus har et hvidt hovedklæde og bærer en olivengrøn kjortel og rødbrun kappe.

Billedet havde oprindelig en stor indramning. Nedenunder var der to udskårne, forgyldte palmegrene og en inskription, der gengiver den del af samtalen, hvor Kristus siger: ”Uden én bliver født af vand og ånd, kan han ikke indkomme i Guds Rige” (Johs. 3.5).

Over billedet var der udskåret et trekantfelt med helligåndsduen. Oprindelig var der en søjle med terningekapitæl på hver side af billedet og øverst på altertavlens trekantafslutning stod et kors.

Kunstværk: Solbilledet

Kunstværk: Solbilledet

Kunstner: Lisbeth Munch-Petersen, Bornholm

Opsat i Struer Kirkegårdskapel i 1986.

Solbilledet er et keramisk relief, som er en gave fra Centrumfonden.

Det består af smalle, aflange, glaserede elementer, som øverst viser en sol i forgyldte elementer, som nede på jorden får et frø til at spire, gro og blomstre.

Kunstværk: Kvinden fra Karyai

Kunstværk: Kvinden fra Karyai

Kunstner: August Keil

På fællesplænen – de ukendtes gravplads for urner – på Struer kirkegård står skulpturen ”Karyatider” – en smuk kvindeskikkelse, som er kendt fra den græske oltid. Navnet ”Karyatider” betyder kvinden fra Karyai, en by i det nordlige Pilopennes i Grækenland.

Den stående kvinde er i en tynd lang, stram kjole med zig-zag bort med kanter. Hun bærer en pudelignende skål på hovedet, som har et ornament under randen. Med et stort skridt sætter hun den ene fod foran den anden. Statuen er i en slags arkaisk stil. Den er 160 cm høj.

På soklen er der et relief i ægyptisk stil med en kvinde set bagfra i profil, som løfter en gren. Soklen er 110 cm.

Den blev opstillet den 25. august 1966 af formanden for Dansk Ligbrændingsforening, provst N. J. Rald, København i overværelse af Ligbrændingsforeningsbestyrelsen og Struer Menighedsråd.

Skulpturen er støttet af Statens Kunstfond.

Kunstværk: Kristi Opstandelse

Kunstværk: Kristi Opstandelse

Kunstner: Billedhugger Arne Westergaard, Struer

Opstillet:   1981

Kunstværket er skænket af billedhugger Arne Westergaard, Struer.

Motivet er Kristi Opstandelse, som øverst er indrammet af et halvrundt, udhugget felt.

Kristus står op af graven med sejrsfanen og fire soldater er anbragt sovende omkring.

Kunstværk: Granitkors

Kunstværk: Granitkors

Kunstner: Billedhugger Arne Westergaard, Struer

Opstillet:   1996

Korset er hugget ud i granit. Det blev opsat på Struer Kirkegård i 1996 i forbindelse med en opdeling af fællesplænen og pladeplænen for kister.

Korset står i et bed med blå lavendel i midten og hvide Schneeflocke roser i kanten.

Kunstværk: Et sejlende skib

Kunstværk: Et sejlende skib

Kunstner: Kurt Have, Struer

Opstillet:   4. december 1999

Skulpturen er et skib, der ”sejler” på en stor granitplade.

Pladen hviler på to store kampesten. Bag skibet rejser der sig en stor bølge.

Kurt Have siger om motivet: ”I stedet for at vælge noget med kors, som der jo i forvejen er mange af på kirkegården, faldt mine tanker på havnen og fjorden og senere på fortællingen om Jesus og hans disciple, der var ude at sejle. Da det blev voldsomt uvejr, truede Jesus ad stormen. Bølgerne lagde sig og vandet blev helt blankt og stille. Kampestenen symboliserer, at alt hviler på klippegrund. Den store bølge er både fra fortællingen om Jesus og hans disciple, men også de bølger, vi i vort menneskeliv kan komme ud for. Den glatslebne granitplade er både det blanke vand, da Jesus har fået stormen til at stilne af, men også at vi uanset det menneskelige uvejr vil komme ind i smult vande til sidst.

Ved afsløringen talte både kunstneren og Struer Menighedsråds formand Eigil Christensen.