Kirkens historie

Allerede i 1924 var indbyggertallet i Struer passeret 5000. Det skabte behov for en udvidelse af kirken.

Struer Kirke blev indviet den 20. december 1891.

Før den tid hørte Struer under Gimsing sogn. I 1880 havde Struer by ca. 1000 indbyggere, så det var ved at blive et problem, hvordan kirkegængerne herfra kunne få plads i Gimsing kirke. I 1887 var byens folketal blev fordoblet. Nu var det bydende nødvendigt at få bygget en kirke. Arkitekt var Fritz Uldall, Randers. På grund af befolkningstilvæksten måtte den oprindelige tegning laves om, fordi kirken burde være større end først antaget. Man ønskede 320 siddepladser. I slutningen af 1889 var de pengemæssige forhold afklaret og Ministeriet gav sin godkendelse til byggeriet.

Allerede i 1924 var indbyggertallet i Struer passeret 5000. Det skabte behov for en udvidelse af kirken.

Struer kirke, Udvidelse i 1924/25

Udvidelse i 1924/25

Søndag den 8. november 1925 kunne kirken genindvies efter en udvidelse med to sideskibe. Arkitektonisk var ombygningen en gennemgribende ændring, idet kirkens langskib blev udvidet på hver side. Midterskibet blev afgrænset af 6 granitsøjler, som fik kapitæler nærmest i korintisk stil med forskellige kristelige symboler udført af billedhugger Anders Bundgaard. Sideskibene er bygget i fin harmoni med den oprindelige kirkebygning. Arkitekt var Søren Lemche, København. Kirken har nu 550 siddepladser.

Indvendig, Omfattende restaurering

Omfattende restaurering

Arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted fik overdraget opgaven med at opbygge en ny arkitektonisk helhed. Det store restaureringsarbejde havde til formål at modernisere kirken indvendig med nyt orgel, ny belysning og et nyt alterparti. Den 31. maj 1970 blev en festdag med indvielse af orgel og 4 nye kirkeklokker. I 1981 indviede biskop Johs. W. Jacobsen, Viborg Stift den nye alterudsmykning. Det omfattende arbejde var gennemført i 1985. Kirken blev genindviet 1. december 1985. Struer Kirke fremtræder i dag med et meget smukt interiør.