Medlemsskab

Medlemskab af folkekirken

Man bliver medlem af den danske folkekirke ved dåb. Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognepræsten eller kordegnekontoret.

Ind- eller udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig anmeldelse til eget bopælssogn med oplysning om navn, adresse, cpr.nr samt dåbs-dato og kirke/sogn. Send via sikker mail

Den underskrevne blanket sendes/afleveres til kordegnekontoret i bopælssognet.

Hvis du melder dig ud af folkekirken, skal du overveje følgende:

Hvis du ikke er medlem har du ikke længere ret til at få foretaget kirkelige handlinger (dåb, vielse eller begravelse) ved folkekirkens præster. Det får bl.a. betydning for dine nærmeste den dag, hvor du skal begraves, da der som udgangspunkt ikke vil være en præst med. Det vil desuden blive en del dyrere f.eks. at benytte kapellet og anskaffe et gravsted. Derfor er det vigtigt, at du fortæller dem, at du har meldt dig ud af folkekirken. Skulle du på et tidspunkt fortryde din beslutning, eller har du bare lyst til at få en samtale, er du altid velkommen til at henvende dig til præsten.

Blanket om indmeldelse i Folkekirke.docx

Blanket til Udmeldelse af Folkekirken.docx