Fødsel / Faderskab

En fødsel bliver anmeldt direkte til bopælssognet af jordemoderen, og registreres på kirkekontoret i bopælssognet.

Forældre, der er gift skal derfor ikke selv anmelde noget ifm. fødslen. Barnet bliver automatisk registreret og forældrene får fælles forældremyndighed.

Hvis forældrene ikke er gift og ønsker at have fælles forældremyndighed, skal I udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring senest 28 dage efter barnets fødsel . Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed.

Dette skal gøres digitalt på www.borger.dk. Under "Familie og børn" vælger I "Faderskab," og bliver der vejledt om hvordan I udfylder, og signerer omsorgs-og ansvarserklæringen digitalt.

Hvis ikke vi modtager en omsorgs- og ansvarserklæring, for et barn uden gifte forældre, inden 28 dage efter barnets fødsel sendes sagen til Familieretshuset. Forældrene vil modtage meddelelse i e-boks herom. Derefter skal forældrenen registrere faderskabet efter Familieretshuset anvisninger. I modtager meddelse fra Familieretshuset når faderskabet er registreret.

Har I spørgsmål kontakt kirkekontoret på tlf. 96 84 92 00