Vielse / Velsignelse

Vielse i Struer kirke aftales med kirkekontoret. Kirkekontoret sender oplysninger videre til den præst der skal have vielsen, og præsten vil kontakte jer, for at aftale et tidspunkt I kan mødes og snakke om vielsen. I vil modtage information når vi ved hvilken præst der kan tage vielsen den dag i ønsker det. Prøvelsesattest og navne og adresser på to vidner I vælger til vielsen sendes i god tid inden vielsen på sikker mail

Prøvelsesattest
Vielse kan først ske, når parternes bopælskommune har udfærdiget en prøvelseattest. Det gør kommunen udfra oplysninger som I skal taste på www.borger.dk. I skal der vælge det der hedder en ægteskabserklæring - som er det der bliver til en prøvelsesattest. En prøvelsesattest kan tidligst udfærdiges 4 måneder før vielsen. I vil modtage prøvelsesattesten i e-boks. Prøvelsesattesten skal afleveres/sendes til kirkekontoret i god tid inden vielsen. Send den kun på mail hvis det er muligt at vedhæfte den i en sikker mail

Vidner
I skal vælge 2 vidner som er tilstede ved vielsen. Navne og adresser på to vidner sendes i god tid inden vielsen til: sikker mail

Navneændring på bryllupsdagen
Navneændring er gebyrfrit ved vielse - og op til 3 mdr. efter vielse, hvis der opstår navnefællesskab. Navneændringer i forbindelse med vielse anmeldes på www.borger.dk under familie og børn. Anmodningen sendes automatisk til det sogn man bor i og til det sted man har tastet ind man skal vies. Det er derfor vigtigt at skrive i anmeldelsen hvilken kirke eller kommune man skal vies i. 

Der skal altså udfyldes BÅDE en ægteskabserklæring og tastes en anmodning om navneændring på www.borger.dk Det er ikke tilstrækkeligt at notere på ægteskabserklæringen at man ønsker navneændring! 

Er der yderligere spørgsmål er I altid velkomne til at henvende jer!