Kirkebil

For gangbesværede og ældre er der mulighed for at bestille en Kirkebil (gratis kørsel) til alle gudstjenester samt alle øvrige arrangementer og aktiviteter i såvel kirken som Menighedshuset.

Kirkebil bestilles hos Dantaxi på tlf. 48 48 48 48.

Husk at fortælle, at det er en Kirkebil du bestiller, og bestil også hjemtransporten på forhånd.

 Kirkebilsordningen gælder for ældre og gangbesværede, der bor i Struer sogn eller har løst sognebånd hertil.