Erhvervelse og reservation af gravsteder

Ved erhvervelse og reservation af gravsteder kontaktes kirkegårdskontoret.

Taksterne reguleres en gang årligt.

Taksbladet kan hentes her. Her kan du også se priserne på leje af kapel for ikke medlemmer.

Se kort over Kirkegården her