Knud-Erik Sønderskov

Administrerende kordegn og daglig leder

Tlf. 96 84 92 00

Mail: knes@km.dk

Jytte Agergaard

Kordegn

Tlf. 96 84 92 00

Mail: jyal@km.dk

Charlotte B. Nygaard

Børne- og ungdomsmedarbejder

Tlf. 26 84 92 03

Mail: bu@struer-kirke.dk

Jørgen Kleon Jeppesen

Organist

Tlf. 40 56 85 50

Mail: organist@struer-kirke.dk

 

Jonsvein Høgagard

Organist

Tlf. 60 86 43 33

Dorthe Anneberg

Kirketjener    dorthe@struer-kirke.dk

Tlf. 96 84 92 03 eller 61 30 05 87

 

 

Tina Lund

Kirketjener    tml@struer-kirke.dk

Tlf. 96 84 92 03 eller 28 83 34 38